Dyrekcja

  • Dyrektor Ośrodka: Aleksandra Sobieraj-Błotniak
  • Dyrektor Szkoły Podstawowej: Kamil Dadura 
  • Dyrektor Administracyjny: Maciej Błotniak
  • Kierownik Zespołu Wychowawców: Diana Czerwińska