Dyrekcja

  • Dyrektorka Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii 67 w Olsztynie Aleksandra Sobieraj-Błotniak
  • Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej 67 w Olsztynie Kamil Dadura 
  • Dyrektor Administracyjny Maciej Błotniak
  • Kierownik Zespołu Wychowawców Diana Czerwińska