O nas

Jesteśmy pierwszym Ośrodkiem tego typu w województwie warmińsko-mazurskim.

Tworzy go grupa fachowców w zakresie terapii i pracy z młodzieżą. Pracujemy na podstawie autorskich programów wychowawczo-edukacyjnych, wspierających Wychowanków w okresie adaptacyjnym, terapeutycznych, usamodzielniających, przygotowujących do życia poza Ośrodkiem i innych.  

W bezpiecznych i przyjaznych warunkach wypracowujemynowe zasady funkcjonowania naszych Wychowanków oraz zapewniamy to, czego młody człowiek potrzebuje – na przykład wzmocnienia samooceny, dobrych relacji z rówieśnikami i dorosłymi, dostępu do kultury i rozwoju zainteresowań. Kładziemy nacisk na samodzielność i kształtowanie umiejętności, niezbędnych w dorosłym życiu.

Nasza placówka jest przygotowana na przyjęcie 72 osób – dziewcząt i chłopców – od 12 roku życia do czasu ukończenia szkoły., uczniów klasy VI, VII i VIII.

W ramach Ośrodka działa szkoła podstawowa, skierowana tylko do naszych wychowanków.

W zakresie wychowania, terapii, opieki i warunków pobytu spełniamy najwyższe standardy, określone przepisami oraz oczekiwaniami Młodzieży i Rodziców.