Psycholog

W naszym Ośrodku pracują dwie psycholożki, Wiktoria Bubacz i Magda Skolimowska. Każdy Wychowanek objęty jest indywidulaną opieką psychologiczną, zgodnie z zaleceniami z orzeczenia, wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub decyzją swojego Wychowawcy.