Nauczyciele

Lidia Chejna – biblioteka

Grzegorz Ćwikliński – religia, etyka, WDŻ, doradztwo zawodowe

Lidia Delegacz-Niebielska – język niemiecki

Anna Gawłowicz – język polski, muzyka

Anna Guzowska – wychowanie fizyczne

Joanna Jarmołkowicz – język angielski, socjoterapia

Katarzyna Łopata – matematyka, fizyka

Klaudia Nagórska – matematyka, chemia

Krzysztof Pogorzelski – język polski, geografia, informatyka

Sebastian Pyrzanowski – WOS

Dorota Wolska – biologia, historia, plastyka