Nauczyciele

Lidia Chejna – biblioteka

Grzegorz Ćwikliński – religia, etyka, WDŻ, doradztwo zawodowe

Anna Gawłowicz – język polski, muzyka

Bartosz Grabowski – język niemiecki

Anna Guzowska – wychowanie fizyczne

Joanna Jarmołkowicz – język angielski, chemia

Katarzyna Łopata – matematyka, fizyka

Magdalena Pankowska – matematyka

Krzysztof Pogorzelski – język polski, geografia, informatyka

Sebastian Pyrzanowski – WOS

Dorota Wolska – biologia, historia, plastyka, zajęcia techniczne