Socjoterapia

Warsztaty socjoterapeutyczne odbywają się raz w tygodniu, na grupach wychowawczych. Program warsztatów opracowywany jest przez wychowawców socjoterapeutów indywidualnie dla każdej grupy, zgodnie z jej potrzebami. Dodatkowo na warsztatach przepracowywane są bieżące trudności grupy – np. konflikty między wychowankami, nie stosowanie się do zasad grupowych czy adaptacja nowych wychowanków.