Trening zastępowania agresji

Naszym celem jest udział w Treningu każdego Wychowanka.

TZA składa się z trzech skoordynowanych i zintegrowanych modułów: treningu umiejętności społecznych, treningu kontroli złości i wnioskowania moralnego. 

Celem treningu umiejętności społecznych jest uczenie konstruktywnych umiejętności, będących pozytywną alternatywą dla destrukcyjnych, czy też agresywnych reakcji, charakterystycznych dla wielu młodych ludzi. Trening kontroli złości uczy technik redukcji i panowania nad uczuciem złości w prowokujących sytuacjach. Sesje wnioskowania moralnego mają na celu zrozumienie i uwzględnienie przez uczestników innych, niż własny punkt widzenia oraz rozwijanie wyższych poziomów etycznego rozumowania w konkretnych sytuacjach problemowych, które są dyskutowane podczas każdej sesji.

Zajęcia odbywają się w formie dwóch spotkań tygodniowo.  Zakwalifikowane  dzieci biorą w nich udział przez okres 10 tygodni. Rekomendowana liczba osób w grupie to 8 wychowanków. W trakcie roku szkolnego realizujemy trzy cykle zajęć.