Grupa III uczy się udzielania pierwszej pomocy – 21 października 2017 r.