II Turniej Tenisa Stołowego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – 29 maja 2019 r.