Kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży – 18 listopada 2019 r.