Kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży – 27 listopada 2020 r.