Przygotowania do święta dyni – 25 października 2021 r.