Spotkanie z półfinalistką „Projekt Lady” – 22 grudnia 2020 r.