Wizyta w areszcie śledczym – 10 października 2018 r.