Zajęcia socjoterapeutyczne grupy piątej – 19 października 2017 r.