Zajęcia terenowe grupy pierwszej – 16 grudnia 2020 r.