Media o nas

Gazeta Wyborcza, „Ośrodek dla trudnej młodzieży powstaje w Olsztynie” (Joanna Młotkowska, 27.09.2015)

http://olsztyn.wyborcza.pl/olsztyn/1,48726,18921058,osrodek-dla-trudnej-mlodziezy-powstaje-w-olsztynie.html

Gazeta Olsztyńska, „Będzie miło, jak ktoś wróci i powie, że ma dobre życie”  (Małgorzata Kundzicz, 2.10.2015)

Skan artykułu

Gazeta Wyborcza, „Ośrodek dla trudnej młodzieży rozpoczyna działalność w Olsztynie” (Joanna Młotkowska, 4.01.2016)

http://m.olsztyn.wyborcza.pl/olsztyn/1,106514,19425001,osrodek-dla-trudnej-mlodziezy-zaczyna-dzialalnosc-w-olsztynie.html

Skan artykułu: okładka i artykuł

Gazeta Olsztyńska, „Żadne dziecko nie rodzi się złe” (Małgorzata Kundzicz, 19.02.2016)

Artykuł w pliku PDF