Zapytania ofertowe

Witam

W związku z planowanymi pracami remontowymi w budynku zajmowanym przez Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 67 w Olsztynie/Niepubliczne Gimnazjum 67 w Olsztynie, ul Dworcowa 60A, 10-437 Olsztyn, zapraszam do składania ofert zgodnie z załączonymi dokumentami.

Z poważaniem

Aneta Skiba

SEKRETARIAT

Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 67

Niepubliczne Gimnazjum 67

Ul. Dworcowa 60 A, 10-437 Olsztyn

Tel.  (89)  652-18-41

II etap prac rem.kons. Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Zapytanie ofertowe na wykonanie przyłącza wodociągowego

Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 59  w Olsztynie (10-283), zarejestrowana w rejestrze uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod nr 131,

NIP 739-27-64-367, Regon 510623491,

w imieniu i na rzecz której działa Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Dworcowa 67 w Olsztynie, 

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia i zaprasza Oferentów do składania ofert na wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku położonego przy ul. Dworcowej 60A w Olsztynie,

zajmowanego obecnie przez Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Dworcowa 67 w Olsztynie oraz Niepubliczne Gimnazjum 67 w Olsztynie,

według zasad określonych w załączonym zapytaniu ofertowym.

Opis Przyłącze wody Dworcowa 60a

S1_Mapa

S2_Profil

Załącznik nr 2_Przyłacze _Formularz ofertowy

Załacznik nr 3_ Oswiad. o p osiadaniu doświadczenia

Załącznik nr 1_Opis prac

Zapytanie ofertowe_Przyłącze wody

W związku z planowanymi pracami remontowymi w budynku zajmowanym przez Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 67 w Olsztynie/Niepubliczne Gimnazjum 67 w Olsztynie, ul Dworcowa 60A, 10-437 Olsztyn, zapraszam do składania ofert zgodnie z załączonymi dokumentami.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Zapytanie ofertowe

Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyborze oferty