Wychowawcy

 

Aleksandra Łasiewicka

Bez tytułu3Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko –Mazurskiego na  kierunku pedagogika, specjalizacja: resocjalizacja. Posiada również dyplom ukończenia studiów z zakresu bezpieczeństwo wewnętrzne. Szeroka wiedza teoretyczna, którą zdobyła podczas studiów oraz dotychczasowa praca z młodzieżą rozwinęły jej umiejętności w zakresie diagnozowania potrzeb opiekuńczych, dostrzegania problemów wychowawczych i edukacyjnych. Cały czas rozwija swoje umiejętności. Prywatnie jest mamą, jeśli ma chwilę – relaksuje się przy dobrej książce.

Alina Miler

Zrzut ekranu 2015-11-30 o 16.36.13Pedagog i wychowawca. Prowadziła zajęcia indywidualne z dziećmi mającymi trudności w nauce lub w zachowaniu oraz z niepełnosprawną młodzieżą. Interesuje się tańcem, który sprawia jej ogromną przyjemność. Lubi teatr, dobry film i niebanalną literaturę oraz podróże. W wolnym czasie jeździ rowerem w towarzystwie psa, który i tak zawsze jest szybszy 🙂 Prywatnie jest szczęśliwą mężatką, mieszka na wsi w domu z ogrodem, który jednak nie jest jej mocną stroną…

 

Jakub Chejna

Bez tytułu4Pedagog, socjoterapeuta. Od 2009 zaangażowany w pracę z młodzieżą jako wychowawca, pedagog i animator w Ośrodku Psychoedukacji w Iławie. Brał udział w wielu projektach mających na celu niesienie pomocy dzieciom i młodzieży. Zaangażowany w działalność na rzecz lokalnej społeczności oraz wszystko, co związane jest z pomocą drugiemu człowiekowi.
Jego pasje to podróże, sport, muzyka i żeglarstwo.
Twierdzi, że nie ma rzeczy niemożliwych dopóki są ludzie, którzy nie wiedzą, że się coś nie uda.

 

Kamila Sterniczuk

Zrzut ekranu 2015-11-30 o 16.40.51Absolwentka Olsztyńskiej Szkoły Wyższej na kierunku pedagogika resocjalizacyjna.
Doświadczenie zawodowe zdobywała w młodzieżowym ośrodku szkolno-wychowawczym i placówce szkolno-wychowawczej. W 2012r. zdobyła dyplom socjoterapeuty na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie. W czasie wolnym od pracy zawodowej ukończyła kurs street workera – pedagoga ulicy. Interesuje ją człowiek i wszystko co się z nim wiąże.

 

Marta Jastrzębowska
Bez tytułu5Wykształcenie: pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna, profilaktyka społeczna i terapia, socjoterapia

Zainteresowania
malarstwo, fotografika

 

 

 

Patrycja Lemańska

Zrzut ekranu 2015-11-30 o 16.44.29Absolwentka pedagogiki specjalnej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, specjalności: oligofrenopedagogika oraz resocjalizacja.

Kurpianka od urodzenia, miłośniczka teatru, aktywnie angażująca się w projekty i wolontariaty – opiekun rodziny oraz Młodszy Trener Wewnętrzny w projekcie Szlachetna Paczka.

Wiedzę teoretyczną zdobytą na studiach poparła doświadczeniem zdobytym podczas praktyk w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Laskowcu, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ostrołęce oraz w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Olsztynie.

Tomasz Miler

Zrzut ekranu 2015-11-30 o 16.45.32Tytuł magistra socjoterapii uzyskał w Olsztyńskiej Szkole Wyższej imienia J. Rusieckiego, natomiast licencjat z pedagogiki specjalnej ze specjalnością resocjalizacja – na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Najcenniejszym doświadczeniem zawodowym jest dla niego praktyka w Całodobowym Młodzieżowym Ośrodku Leczenia Uzależnień w Toruniu. W czasie wolnym czyta książki. Pasjonują go również zagadnienia związane z dietetyką oraz sportem. Sport nauczył go systematyczności i wzbudzania w sobie motywacji. Pokazał, że każdego dnia można być coraz lepszym 😉 Dzięki mojej żonie mamy psa, który jest naszym oczkiem w głowie. Horus jest mieszańcem husky’ego i owczarka niemieckiego. Uwielbia biegać i psocić… Praca z młodzieżą jest dla niego ciągłym wyzwaniem, nauką, szukaniem rozwiązań i pobudzaniem kreatywności.